confluence.jpg

INTRODUCTION TO ARTISTS

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/11

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

MAGDALENA MĘDZKIEWICZ

Born in 1986 in Wroclaw, Poland. In 2014 graduated form English Philology in Wroclaw. With the new experience and knowledge in mind, she decided to change her professional direction and go back to her oldest and greatest passion: art. At first, she was taught the drawing techniques by a Wroclaw based architect and artist Aleksander Marek Korman. During her studies and shortly aer graduating she was travelling all around Europe, where she also lived and worked for a short period of time. This was also a period of big inspirations. In 2015, in order to improve and develop herself further, she began studying painting at The Academy of Fine Arts in Wroclaw, led by prof. Anna Maria Kramm and later on prof. Janusz Merkel. She has recently (2019) graduated from the Fine Art Academy with a Master’s Degree of Art in Painting.

Her works and diploma were included in the 2019 Catalogue of best diplomas from The Academy of Fine Arts in Wroclaw. Her paintings were and are presented on numerous collective and individual exhibitions. She got also engaged in numerous street art projects. In 2019, together with her colleagues, shecreated a mural of around 40m2 surface on one of the buildings located in Wrocław. In 2021 together with other artist she created a 54m2 mural in Wrocław-Krzyki. The painting represented her idea of a contemporary abstract landscape.

At present she lives and creates her works in Wroclaw. She is an active member and cofounder of Roof Top Art Studio. Motives like landscape, nature, peregrination and cityscape are always present in her paintings and drawings. Connected with globalization, the idea of city life andcontemporary freedom and ease in choosing the place for one’s existence, has always fascinated her. Each painting is a testimony of her personal memory and impression of a chosen place.

 

In her paintings she chooses soothing colours and expressive gesture. She creates in acrylic technique on cotton or linen canvas. She is constantly experimenting. One of her most recent and innovative project involved paintings and drawings with use of hydrophobic paint. She values an element of improvisation in art.

 

MAGDALENA MĘDZKIEWICZ

 

Urodzona we Wrocławiu w 1986 r. W 2014 roku ukończyła studia magisterskie w obszarze nauk humanistycznych o specjalności filologia angielska. Wykorzystując doświadczenie i wiedzę zdobytą podczas jej pierwszych studiów, postanowiła zmienić profesjonalny kierunek i powrócić do swojej pierwotnej i największej pasji, którą była i jest dla niej sztuka. W 2015 roku rozpoczęła studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na wydziale malarstwa i rzeźby w pracowni dr hab. Anny Kramm a następnie w pracowni prof. Janusza Merkela. W 2019 r. ukończyła studia magisterskie z wyróżnieniem.

 

Aktualnie mieszka i tworzy we Wrocławiu. Jest członkiem I współzałożycielem Roof Top Art Studio. W jej malarstwie oraz rysunku pojawiają się motywy miast oraz podróży. Związana z globalizacją, idea życia miejskiego oraz współczesnej wolności i egzystencji od zawsze ją fascynowała. Każdy obraz to dokumentacja osobistego doświadczenia przefiltrowanego przez odczucia autorki.

ARKADIUSZ RUSZCZYK

Born in 1991 in Walbrzych, Poland. In 2015 received Msc degree as a Landscape Architesct at University of Environmental and Life Science in Wroclaw. The choice of his first studies was dictated by his love for nature, especially mountain hiking and artistic abilities In this period, he acquired skills connected with drawing and grafic techniques. The studying period was very active for him. He took part in many project workshops and competitions. In 2013 he became a laureate of ‘Toyota – Good ideas change our world’ (“Toyota – Dobre pomysły zmieniają nasz świat”) competition. In 2015 he began studying painting at The Academy of Fine Arts in Wroclaw, led by prof. Anna Maria Kramm and prof. Krzysztof Wałaszek later on. He has currently graduated from Art in Painting and gaine the MA title.

He is inspired by nature and daily life in a city- human interactions presented in form of a metaphor of space. In his paintings he often refers to stereotypes and social judgements. In his paintings and drawings, one can observe a motive of returning to the roots. According to the artist, the most important element in painting is colour, which can be observed in his intensive and vivid works. He uses mostly acrylic technique on cotton canvas. He also creates street art – “horizontal and vertical murals”, hydrophobic paint art, graffiti.

 

At present, he works and lives in Wroclaw. He is an active member and cofounder of Roof Top Art Studio. He takes part in numerous collective and individual exhibitions all around Poland.

 

ARKADIUSZ RUSZCZYK

Urodzony w 1991r., w Walbrzychu. W 2015 otrzymał tytuł mgr inż. Architekta Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Wybór pierwszych studiów uzasadniony był zamiłowaniem do natury a zwłaszcza górskich wędrówek oraz zdolnościami plastycznymi. W tym okresie zdobył umiejętności dotyczące technik rysunkowych i grafiki. Czas studiów był dla niego okresem niezwykle aktywnym. Brał udział w licznych warsztatach oraz konkursach projektowych. W 2013 został laureatem konkursu “Toyota – Dobre pomysły zmieniają nasz świat”. W 2015 rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w pracowni dr hab. Anny Kramm na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W 2017 rozpoczął studia magisterskie w tym samym kierunku. Ukończył je w 2019.

 

Inspiruje go natura oraz proza i charakter życia w mieście – zależności oraz relacje międzyludzkie, ubrane w metafore kosmosu. Odnosi się do stereotypów oraz społecznej oceny.

 

W jego pracach przewija się motyw powrotu do korzeni. Najważniejszy jest dla niego kolor co widać w jego żywych i intensywnych pracach. Tworzy głównie w technice akrylowej na płóceiennych podobraziach. Zajmuje się równiez szeroko pojętym streetartem – murale poziome i pionowe, działania z farbą hydrofobową, graffiti.

 

Obecnie mieszka i tworzy we Wrocławiu. Jest członkiem I współzałożycielem Roof Top Art Studio. Bierze udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w całej Polsce.

  • Facebook
  • Instagram

2021 Copyright MAGDALENA MĘDZKIEWICZ & ARKADIUSZ RUSZCZYK.  MAGDALENA MĘDZKIEWICZ ARKADIUSZ RUSZCZYKreserver the copyright to all the content published in this page including images of paintings. Any unsolicitaed use of full or part of content or images are strictly prohibited 

  • Facebook
  • Instagram